Usługa DAS (Domain Availability Service) pozwala na szybkie sprawdzenie dostępności wybranych domen co.pl bez konieczności korzystania z serwera WHOIS. Usługa DAS uruchomiona jest na serwerze das.co.pl, na porcie 4343.

W systemie Unix można skorzystać z polecenia:

whois nazwadomeny.co.pl -h das.co.pl -p 4343

Limit zapytań do bazy DAS wynosi 10000 zapytań dziennie z jednego adresu IP.

No tags for this post.