Jako operatorzy rejestru domeny co.pl, traktujemy sprawę ochrony własności intelektualnej i znaków towarowych poważnie. Dlatego też wszystkie spory dotyczące naruszeń praw innych podmiotów w związku z rejestracją i wykorzystaniem domen co.pl rozpatrujemy zgodnie z procedurą UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy), stanowiącą jednen ze światowych standardów rozwiązywania tego typu konfliktów.

Wszystkie sprawy sporne dotyczące domen co.pl rozpatrywane są przez Czeski Sąd Arbitrażowy w Pradze, jeden z kilku sądów na świecie akredytowany do rozpatrywania spraw zgodnie z procedurą UDRP. Jest to najlepiej przygotowany do rozpatrywania sporów o domeny internetowe sąd arbitrażowy w Europie Wschodniej, o czym świadczy fakt iż jako jedyny organ został wybrany do rozstrzygania sporów o domeny .eu. Wszystkie sprawy rozstrzygane są przez doświadczonych arbitrów, doskonale zaznajomionych z tematyką domen internetowych,  cała procedura składania wniosków i odpowiedzi odbywa się w formie elektronicznej.

Więcej informacji na temat procedury UDRP oraz sposobu składania wniosków znajduje się na stronie: http://www.adr.eu/

Tagi: