Rejestracja domeny co.pl odbywa się na czas określony, będący wielokrotnością 1 roku. Aby zarejestrować domenę, należy podać jej nazwę i czas utrzymywania, a także dane identyfikujące abonenta domeny. Dane te muszą być poprawne i aktualne, gdyż stanowią podstawę do zawarcia umowy o utrzymywanie wskazanej domeny.

Cała procedura rejestracji domeny co.pl oraz zawarcia umowy o utrzymywanie tej domeny odbywa się w postaci elektronicznej.

Tagi: