Przedłużenie ważności domeny co.pl odbywa się poprzez uiszczenie opłaty za utrzymywanie domeny na kolejny okres. Przedłużenie ważności jest możliwe w dowolnym okresie utrzymywania domeny, jak również w okresie wygasania domeny.

Więcej...