content top

Spory prawne

Spory odnośnie domen co.pl są rozpatrywane zgodnie z procedurą UDRP poprzez Czeski Sąd Arbitrażowy w Pradze. Osoba, która uważa iż jej prawa zostały naruszone poprzez rejestrację domeny co.pl, może złożyć skargę zgodnie z procedurą opisaną na stronie http://www.adr.eu/.

Więcej...

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług rejestracji i utrzymania domen internetowych w domenie co.pl. § 1: Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) „Operator” – firma Michau Enterprises Limited z siedzibą w Chytron 26 Office 21, 1075 Nicosia, Cypr. 2) „Witryna” – Witryna internetowa http://www.co.pl/. 3) „Domena” – oznacza ciąg znaków...

Więcej...
content top