Transfer domeny co.pl do innego rejestratora odbywa się za pomocą tak zwanego kodu autoryzacyjnego (kodu AuthInfo). Kod ten znany jest tylko abonentowi domeny, i stanowi swojego rodzaju hasło uwierzytelniające prawo do dysponowania domeną. Transfer domeny co.pl musi być zainicjowany u nowego rejestratora domeny. Przy inicjacji transferu należy podać nazwę domeny oraz jej kod autoryzacyjny. Do obecnego abonenta domeny zostanie...

Więcej...