content top

Usunięcie domeny

Usunięcie domeny co.pl odbywa się na wniosek abonenta, złożony za pośrednictwem rejestratora u którego abonent dokonuje zarządzania domeną. Po usunięciu domeny przechodzi ona natychmiast w pięciodniowy okres wygasania, w którym nie jest dostępna do rejestracji. Po upływie 5 dni domena zostaje permanentnie usunięta, i staje się dostępna do ponownej rejestracji.

Więcej...

Wygasanie domeny

Jeśli umowa na utrzymywanie domeny co.pl nie zostanie przedłużona przez abonenta, domena rozpoczyna okres wygasania. Jest to okres, w którym domena nadal jest niedostępna do rejestracji, ale nie jest już utrzymywana dla abonenta. Okres ten trwa 15 dni, podczas których abonent może jeszcze dokonać przedłużenia umowy. Jeśli abonent uiści opłatę za przedłużenie utrzymywania domeny na kolejny okres, utrzymywanie domeny zostaje...

Więcej...
content top