content top

Spory prawne

Spory odnośnie domen co.pl są rozpatrywane zgodnie z procedurą UDRP poprzez Czeski Sąd Arbitrażowy w Pradze. Osoba, która uważa iż jej prawa zostały naruszone poprzez rejestrację domeny co.pl, może złożyć skargę zgodnie z procedurą opisaną na stronie http://www.adr.eu/.

Więcej...

Ochrona znaków towarowych

Jako operatorzy rejestru domeny co.pl, traktujemy sprawę ochrony własności intelektualnej i znaków towarowych poważnie. Dlatego też wszystkie spory dotyczące naruszeń praw innych podmiotów w związku z rejestracją i wykorzystaniem domen co.pl rozpatrujemy zgodnie z procedurą UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy), stanowiącą jednen ze światowych standardów rozwiązywania tego typu konfliktów. Wszystkie sprawy sporne...

Więcej...
content top